Новини

10.1.2012 г.

Новата on-line услуга за изследване на бизнес климата беше представена във Варна

Категория: Анализи

Новият начин за провеждане онлайн на традиционната анкета на Националния статистически институт за Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите беше представен във Варна от Председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева и директора на Териториално статистическо бюро – Варна Деян Славов. На събитието присъстваха областният управител на област Варна Данчо Симеонов, представители на бизнеса и гости.

Бяха изтъкнати преимуществата на онлайн-системата - защита на индивидуалните данни, автоматична проверка на коректността на данните и пестенето на време. Анкетата се попълва само за няколко минути.

Доц. Коцева заяви, че за Националния статистически институт 2012 г. ще бъде година на бизнеса и за предоставянето на електронни услуги на българските фирми. За разлика от 2011г,. когато приоритет беше преброяването на населението и демографската статистика, през тази година, основните задачи на НСИ ще бъдат предоставянето на услуги, чрез които се улеснява бизнесът при подаването на данни чрез предоставяне на възможност да го правят по Интернет.

3 230 фирми от цялата страна са получили покана за участие в анкетирането, като за няколко дни 48% от фирмите вече са попълнили своите анкети.

Наблюдението стартира преди 18 години като тримесечно, а от 1997 г. се провежда всеки месец. През 2012 г. онлайн-изследването ще се провежда от Анкетьорския център на НСИ във Варна.

Създаденият преди Преброяване 2011 Подпомагащ център – Варна сега се разраства до Анкетьорски център, имащ възможност да извършва, както интервюта чрез интернет (CAWI), така и интервюта, провеждани по телефона с помощта на компютър (CATI). Двата метода пестят време и разходи, както на респондентите, така и на НСИ, като техниката за сигурност при попълване на анкетите са съпоставима с тази на банковите транзакции.

До 19 часа на 10 януари фирмите ще имат възможност да попълнят анкетните карти по интернет. След това за неотговорили и за изчистване на грешки при попълването на анкетната карта ще стартират телефонни интервюта. Анкетирането приключва на 16 януари. Данните ще бъдат обявени на 27 януари.