Новини

8.5.2012 г.

7 млн. лв. по ОПАК за подобряване работата на съдилищата

Категория: Анализи

Нови 7 млн. лева се предоставят по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), за подобряване на процеса на управление на човешките ресурси в съдилищата. Средствата са предвидени по новата процедура по програмата, която стартира на 8 май 2012 година. Ще бъдат финансирани проекти за повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела от компетентността на съответния съд, както и за повишаване на квалификацията на административни ръководители, съдебни служители и администратори за по-качествено изпълнение на техните задължения. Проектни предложения могат да се подават до 17:30 ч. на 9 юли 2012 година.

Новият конкурс за проекти е по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси", като минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максимален праг няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Насоките и всички останали документи за кандидатстване ще бъдат публикувани в рубриката "Нови процедури" на сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/ и на Единния информационен портал: http://www.eufunds.bg/.

Управляващият орган на ОПАК ще проведе информационни дни по процедурата в шестте района за планиране:

8 май, София, х-л „Шератон", зала „Роял", 10.00 ч.

14 май, Пловдив, х-л „Новотел Пловдив", Бизнес зала 1, 10.00 ч.

15 май, Бургас, х-л „Приморец", зала Ахело, 10.00 ч.

16 май, Варна, х-л „Димят", зала Перла, 10.00 ч.

17 май, Велико Търново, х-л „Янтра", Конферентна зала 1, 10.00 ч.

18 май, Враца, х-л „Хемус", Конферентна зала, 10.00 ч.