Новини

30.10.2008 г.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Категория: Анализи

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември намалява с 1% спрямо предходния месец, като в преработващата промишленост намалението е с 1.5%. Намаление на цените има при производството и леенето на метали - с 1.6%, производството на хранителни продукти и напитки - с 0.5%. Същевременно увеличение на цените е регистрирано при: издателската и полиграфическата дейност; възпроизвеждането на записани носители - с 1.5%; производството на химични продукти - с 1.4%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2008 г. спрямо същия месец на 2007 г. нараства с 12.6%. В преработващата промишленост цените на вътрешния пазар през септември се увеличават с 13.3% спрямо съответния месец на 2007 година. Увеличение на
цените спрямо септември 2007 г. има при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 13.7%; производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.4%; производството на продукти от други неметални минерални суровини - с 12.4%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.9 %; производство на машини, оборудване и домакински уреди - с 8.0%; и производството на хранителни продукти и напитки - със 7.5%.