Новини

13.8.2009 г.

Европа в условия на криза

Категория: Анализи

Страните от Европейската общност реагират различно в условия на световна икономическа криза. Основната причина се крие в следните различия - степен на развитие на икономиките, времето, по което са засегнати и предприеманите антикризисни мерки.
Германия и Франция се отърсват от последствията на глобалната финансова криза. Икономиката на Франция отчита ръст от 0.3% на БВП за второто тримесечие на 2009г. След четири месечен негативен растеж, държавата вече не е на червено.
БВП на Германия се увеличава с 0.3% за второто тримесечие на 2009 г. Прогнозите сочат свиване на германската икономика средно с 0.2% на тримесечие, а за 2009г. с 6.6%.
Положението в Унгария, Словакия и Испания не е толкова оптимистично. Трендовете по-скоро са отрицателни.
Данните за Испания сочат, че страната върви към дефлация. През юли потребителските цени са паднали с 1.4% в сравнение с същия период на предходната година. Тези резултати пораждат опасения, че най-тежката рецесия в страната ще прерастне в дефлация.
Спад отчита и икономиката на Словакия. Свиването на икономиката е 5.6% за второто тримесечие на 2009г, докато за 2008г. БВП се е увеличил с 6.4% след рекордния растеж от 10.4% през предходната година. Държавата зависи силно от експорта на автомобили, електроника и домакински уреди. Това са стоки силно засегнати от глобалната икономическа криза. Прогнозите са за свиване на БВП от 6.2% до края на 2009 година.
Икономиката на Унгария също е в рецесия. Свиването продължава и през второто тримесечие на 2009г. с 2.1%. Това е пето поредно тримесечие на спад на БВП, въпреки, че по статистически данни спадът обелязва забавяне.

 

Източник: Информационна агенция "ФОКУС"