Новини

12.8.2009 г.

През месец юли отново дефлация

Категория: Анализи

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юли 2009 г. спрямо юни 2009 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Индексът за юли 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.0%, т.е. инфлацията от началото на годината е 0.0%. Годишната инфлация за юли 2009 г. спрямо юли 2008 г. е 1.6%. Инфлацията за периода януари - юли 2009 г. спрямо същия период на миналата година е 4.5%.