Новини

18.9.2009 г.

Увеличение на безработицата с 0.26 % през месец август в сравнение с юли 2009г.

Категория: Анализи

Равнището на безработица в страната през август 2009 г. е 7.88%. Средномесечното равнище на безработица от началото на годината е 7.12%. В Европейския съюз средното равнище на безработица за юли е 9.0%.
В бюрата по труда са регистрирани 291 852 безработни лица. Те са с 9641 души повече спрямо предходния месец. През месеца заявените работни места в бюрата по труда в цялата страна са 11 666 (с 1516 по-малко от юли), като на първичния пазар на труда са заявени 10 992 места (преобладаващата част от тях са от частния сектор).
Най-много са заявените работни места от преработващата промишленост (3190) и от търговията (2490). На трето място е образованието (1585), поради предстоящото стартиране на новата учебна година. Строителството е на четвърто място (695 места), следвано от хотелиерството и ресторантьорството (558 места) и недвижимите имоти (480 места).
Започналите работа лица през август са 9867, от тях на първичния пазар на труда са се реализирали 8189 безработни. В програми и мерки за заетост и обучение през август са включени нови 1383 безработни и заети лица.