Новини

2.4.2014 г.

Публикуван е независим доклад по Плана по инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Анализи

В секжия "Партньорство за открито управление" е публикуван независим доклад относно Плана за изпълнение на поетите ангажименти по партньорството за открито управление.

Това е ключов инструмент, чрез който правителства, граждански организации и частен сектор могат да мониторират и оценяват на двугодишна база изпълнението на плановете по Партньорството за открито управление за отделните държави. Изработване на мониотринговите доклади и тяхното качество се контролира от малък международен екип от експерти - ключващ специалисти по прозрачност, гражданско участие, отчетност и методи на изследване.

По повод подготовката на Втория план за действие за участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“  всички заинтересовани страни могат да изпращат предложения за мерки и действия, които да бъдат включени в плана.

Предложенията могат да бъдат изпращани на адрес: vpopova@mrrb.government.bg  до 10 април 2014 г. Лице за контакт: Владима Попова, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие, тел. 940 5 447.

С доклада може да се запознаете тук.

Коментари по независимия доклад могат да се изпращат до 14 април 2014 г. на официалния сайт на Open Government Initiative: http://www.opengovpartnership.org/country/bulgaria/comment-report/irm-comments-bulgaria-report, секция: Independent Reporting Mechanism.

Дискусионният панел се намира тук.