Новини

2.12.2009 г.

Standard&Poors ревизира перспективата си за България

Категория: Анализи

Международната агенция Standard&Poor's Ratings Services повиши перспективата си за България от отрицателна на стабилна. Потвърден е дългосрочният рейтинг на страната – 'BBB' и краткосрочният 'A-3'.
Рейтингът отразява мнението за благоразумната фискална политика на правителството и ниския брутен дълг; стабилните перспективи за растеж в средносрочен план и членството на страната в ЕС. Тези силни страни до известна степен се уравновесяват от големите външни дисбаланси и свързаните рискове в резултат на неблагоприятната икономическа среда, които се очаква да продължат през 2010 г.
Според експертите на Standard&Poor's България продължава да е изправена пред икономически рискове, поради несигурната перспектива за външно търсене и рязкото свиване на външния канал за търговски кредит, което въздейства отрицателно върху вътрешното търсене. В резултат на това дефицитът по текущата сметка, който през м. г. достигна 25.4% от БВП в условията на прегряваща икономика, рязко се сви и се очаква да е около 10% през 2009 г. Прогнозира се спад на БВП от около 6% през 2009 г. и още 2 на сто през 2010 г., последван от положителен растеж през 2011 г. В анализа се посочва още, че през първата половина на 2009 г. бюджетният излишък бързо се е превърнал в дефицит, положение влошено от парламентарните избори през юли 2009 г. и свързаното увеличение на дискреционните разходи. Новото правителство обаче бързо е променило ситуацията посредством корективни бюджетни мерки. Според експертите от международната агенция през 2009 г. се очаква дефицит от до 1% от БВП, най-ниския в ЕС. Също толкова нисък дефицит се прогнозира и през 2010 г. въз основа на плановете на правителството да осъществи значителна бюджетна корекция. Считаме, че тези мерки показват ангажираността на властите за фискална дисциплина в подкрепа на паричния съвет. Текущата фискална предпазливост, ниският правителствен дълг и запазването на фискалния резерв, който спадна от 2008 г. на над 12% от БВП през т. г., осигуряват подходящи буфери срещу фискалния натиск в резултат от текущата икономическа корекция.