Новини

14.4.2010 г.

Министерският съвет прие постановление за оптимизиране на разходите по републиканския бюджет

Категория: Анализи

Правителството прие постановление за оптимизиране на месечното разпределение на разходите и трансферите/субсидиите по републиканския бюджет за 2010 г. Коригирането е в съответствие с чл. 31 от Закона за устройството на държавния бюджет, съгласно който разходите се извършват до размера на постъпилите приходи по банковите сметки на републиканския бюджет, като така се гарантира стабилност на фискалната позиция.
Постановлението цели извършването на разходите да бъдат съобразени с темповете на постъпването на приходите в бюджета.