Новини

26.5.2010 г.

Безработицата се е увеличила през първото тримесечие на 2010 г.

Категория: Анализи

През първо тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 64 навършени години бележи намаление с 3.8 пункта в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 58.8%. По пол, по-голямо намаление се наблюдава при мъжете, като коефициентите на заетост достигат съответно 62.3% при мъжете и 55.3% при жените.                         
За същият период броят на безработните лица достига 341.0 хил., а коефициентът на безработица - 10.2%. В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. броят на безработните се увеличава със 118.8 хил., а коефициентът на безработица - с 3.8 пункта.
Увеличението на коефициента на безработица при мъжете е с един пункт по- голямо в сравнение с това при жените (съответно с 4.3 и 3.3 пункта), като през първото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица за мъжете достига 10.8%, а за жените - 9.5%.
Безработните на възраст 15 - 24 навършени години са 60.2 хил., а коефициентът на безработица за същата възрастова група е 23.8%, съответно 25.3% при мъжете и 21.3% при жените.
Продължава да се увеличава делът на безработните лица с продължителност на безработицата по-малка от една година. През периода първо тримесечие на 2009 - първо тримесечие на 2010 г. този дял нараства с 2.1 пункта и достига 58.2% (198.3 хил.) от всички безработни. За същия период броят на продължително безработните лица
също се увеличава, но в по-малка степен, достигайки 142.6 хиляди. Коефициентът на продължителна безработица е 4.3% (с 1.5 пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2009 г.), съответно 4.5% за мъжете и 4.0% за жените.