Новини

22.6.2010 г.

Наблюдава се тенденция на застаряване на нацията

Категория: Анализи

По данни на НОИ населението на България ще намалее с още 1,5 млн. душидо 2040 г. Очаква се 46 % от населението на страната да бъде на възраст над 65 години. Пенсионерите ще се увеличат с 400 000 души в сравнение с 2010 г.
Демографският проблем е един от основните, който стои пред пенсионната система у нас. Решението е да се насърчава заетостта сред младите хора и по-дългото оставане на пазара на труда. Най-обсъжданият вариант за промени в пенсионната система е да се увеличи осигурителният стаж за жените до 37 г. и за мъжете до 40 г. от 1 юли догодина. В момента средният осигурителен стаж за пенсиониране при жените е 35,8 г., а при мъжете – 38,5 г. В този вариант се предвиждат и бонуси за хората, които предпочетат да останат на пазара на труда след придобиване на правото за пенсиониране.
Само за една година разходите за пенсии са се увеличили с 680 млн. лева, въпреки че през 2010 г. не е имало увеличение. Финансова стабилност на пенсионната система също е сериозен проблем. Обсъжда се добавката за старост, както и вторите пенсии да преминат към структурата на социалното подпомагане, а не както е досега – в социалното подпомагане.