Новини

22.6.2010 г.

Нараства броят на новопостъпилите на работа в реалната икономика за последните три месеца

Категория: Анализи

Равнището на безработицата от месец март се стабилизира и започна да намалява като през последните три месеца нарастват постъпилите на работа в реалната икономика. През май те са над 12 000 души.
НСИ е провел проучване сред регистрираните през четвъртото тримесечие на 2007 г. до май 2010 г. безработни. Приблизително 61% от анкетираните са успели да си намерят работа след регистрирането в Бюрото по труда. От започналите работа 87% са наети извън програми и мерки за заетост. За 66% от анкетираните лица намирането на работа е основната причина за регистрация в Бюрото по труда, а информация за свободни работни места са получили 62% от анкетираните лица, сочат данните.
Министър Младенов съобщи, че с участието на социалните пратньори по проекта е разработен доклад за качествена оценка на посредническите услуги след посещения в регионалните служби по заетостта и бюра по труда. В доклада са изложени проблемите, направен е преглед на нормативната уредба и са формулирани препоръки за развитието на услугите по заетостта, които ще бъдат използвани при подготовката на националния план за действие по заетостта за 2011 година.
15% от работодателите твърдят, че през последната година са имали недостиг на висококвалифицирана работна ръка според проучване,направено от Агенцията по заетостта. То обхваща над 2 400 работодатели от големи, средни, малки и микропредприятия, съобщи министър Младенов. Около 60 % от работодателите са декларирали, че ще инвестират допълнително в обучение и квалификация на своите работници и служители.
Тези намерения, както и твърденията на близо 55 % от работодателите, че през следващата година ще наемат средно между един и шестима служители, подчерта министър Младенов, са положителни тенденции на пазара на труда, особено по време на криза.