Новини

23.6.2010 г.

Правителството одобри проект, с който да се уреди изплащането на виетнамския дълг

Категория: Анализи

Правителството одобри проект на споразумение между България и Виетнам. С него ще се разреши въпросът с изплащането на виетнамския дълг. Той възлиза на 1 324 363 щ. д.
Договореният механизъм е съобразен с практическата обстановка и нуждите на двете държави. Виетнамската страна се съгласява да изплати дълга си на една вноска, за да изпълни изцяло междуправителственото споразумение от 1998 г. България, в рамките на ангажиментите си, поети в изпълнение на политиката на Европейския съюз за предоставяне на официална помощ за развитие, ще използва сумата от 600 000 щ. д. от общия размер на дълга като официална помощ за развитие за СР Виетнам под формата на подкрепа на бюджета. Така виетнамската страна се ангажира да изплати останалата част от дълга в размер на 724 363 щ. д. в рамките на един месец от подписване на споразумението. Очаква се това да стане при предстоящото посещение на виетнамския вицепремиер и министър на финансите Нгуен Син Хунг в първата половина на м. юли.
След изплащането на тези 724 363 щ. д. Виетнам ще бъде освободен от всички задължения и отговорности по Споразумението от 1998 г. От друга страна, като член на Европейския съюз България има ангажимент да отделя част от брутния си национален доход за подпомагане на развиващите се страни и на тези с икономики в преход. Предвиденото предоставяне на част от общата сума от дълга като официална помощ за развитие е в унисон с политиката на ЕС и съответства на ангажиментите на България.