Новини

11.11.2011 г.

Стартира нова процедура по ОП "Конкурентноспособност" за научноизследователска и развойна дейност

Категория: Наука

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявиха процедура за подбор на проекти по нова схема на оперативна програма "Конкурентоспособност". За подкрепа за научноизследователската и развойната дейност на българските предприятия се отпускат 30 млн. евро - 58 674 900 лева.

МИЕТ е управляващ орган на оперативната програма, а ИАНМСП - междинно звено по приоритетните й оси 1 и 2.

Средствата по новата процедура са предназначени да стимулират перспективни научноизследователски и развойни проекти на българските предприятия -  самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети. Проектите трябва да стимулират икономическата ефективност и иновативния потенциал и да ускоряват технологичното развитие на фирмите.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адресите: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на единния информационен портал по управление на структурните и Кохезионния фондове на ЕС в България www.eufunds.bg.

Проектните предложения могат да се подават в регионалните структури на междинното звено в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.Проектните предложения ще се набират в три сесии – до 8 февруари, до 9 април и до 8 юни 2012 г.