Новини

30.6.2012 г.

Публикувана е Наредбата за заплатите на служителите в администрацията

Категория: Държавна администрация

На портала за обществени консултации е публикувана е Наредбата за заплатите на служителите в администрацията, заедно с останалите подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител. Наредбитеможе да намерите тук.