Новини

30.11.2011 г.

Контингентът ни в Афганистан ще бъде намален с три четвърти до края на 2014 г.

Категория: Отбрана

Правителството прие Стратегия за трансформиране на участието на въоръжените сили на Република България в операцията на ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан. Документът отразява и стратегическото виждане за участие на България в състава на коалиционните сили съобразно националните ни интереси, способности и ресурси, съгласувано със съюзниците от НАТО.

Изпълнението на стратегията е разделено на два периода – до края на 2014 г. и след това.

В първия период до 2014 г. се предвижда намаляване на военнослужещите от българския контингент с три четвърти в сравнение с 2011 г. в три етапа:
- прекратяване участието на българския медицински екип в Херат до края на 2012 г.;
- прекратяване на мисията на охранителната рота в Кабул в началото на 2013 г.;
- прекратяване участието на ротата за охрана на летището в Кандахар до края на 2014 г.

В периода след 2014 г. се предвижда участие в процеса на обучение и подготовка на афганистанските национални сили за сигурност чрез тимовете за връзка и обучение в съзвучие с пренасочването на усилията на международните сили основно към специализирано обучение на сили за сигурност и помощ на държавните институции по места.

Стратегията е отворен документ с дългосрочно значение за участието на български военнослужещи, военни формирования, граждански лица и структури в поддържането на сигурността, стабилизирането и възстановяването на Афганистан. Тя потвърждава политическата ангажираност на България към успеха на операцията на НАТО в Афганистан по мандат на Съвета за сигурност на ООН, както и към дългосрочно развитие на отношенията с Афганистан на двустранна основа и в рамките на партньорството на НАТО и ЕС.