Новини

14.11.2011 г.

Представяне на проекта на Национална стратегия за интегриране на ромите в България

Категория: Социална политика и заетост

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет организира в понеделник, 14 ноември, национална среща за представяне и обсъждане на проекта на Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020 г.) и на план за действие към нея.
 В срещата ще вземат участие представители на Европейската комисия, Съвета на Европа, Ромския образователен фонд – Будапеща, Европейския ромски информационен офис, държавни институции, местни органи на управление, неправителствени организации, академични среди, бизнеса. Дискусиите ще бъдат открити от вицепремиера и председател на НССЕИВ Цветан Цветанов, министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, посланика на Полша у нас Лешек Хенсел, ръководителя на представителството на ЕК в България Зинаида Златанова, постоянния представител на Световната банка в България Маркус Репник.
 

Националната среща ще се проведе в хотел „Дедеман принцес София” от 10 ч.