Новини

25.11.2011 г.

Глоба за работещите без трудов договор предвиждат промени в Кодекса на труда

Категория: Социална политика и заетост

Глоба за работещите, които нямат сключен трудов договор, предвиждат промени в Кодекса на труда, приети на първо четене от парламента. Който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за съответната дейност, е записано в проектоизмененията.

Платената глоба ще се превежда във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Предвидената и в момента санкция за работодателите, наели хора без договор, е между 1500 и 15 000 лв.