Новини

8.4.2011 г.

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Категория: Икономика

Правителството одобри българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (изследвания, космическо пространство, вътрешен пазар и индустрия). То ще се проведе в периода 11-13 април в Будапеща.

 В дневния ред на заседанието е предвидена дискусия по три основни теми: новата обща стратегическа рамка за наука и иновации; разумното регулиране – начини за усилване действието на принципа „мисли първо за малките”: „питай само веднъж”, тест за малките и средни предприятия, е-правителство, обслужване на едно гише, „проверки на формата”, опростяване на европейската счетоводна рамка; и финансиране – схеми за гарантиране на заемите, подобряване на правната рамка за фондовете за рисков капитал, опростяване на достъпа до финансиране.

 България ще подкрепи ефективното опростяване на правилата за изпълнение на схемите и инструментите на рамковите програми. Като особено важни за нас цели ще бъдат подчертани оптимизирането на съществуващите механизми и инструменти за финансиране и тяхното окрупняване, доколкото това е възможно; въвеждането на специфични критерии за оценка, адаптирани към финансовите схеми и съответно към правилата за отчет; намаляването на времето между процедурите за договаряне и сключване на договор.

 С друго решение Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на министрите на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което се проведе на 10 март в Брюксел. На него бяха представени резултатите от четиримесечните обществени консултации по Акта за единния пазар. Като най-важни мерки на акта бяха посочени достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, енергийната ефективност, вътрешен пазар за услуги, признаване на професионалните квалификации, интегрирана транспортна система и др.

 Ръководителят на българската делегация изрази позицията на страната ни в подкрепа на предложените от Комисията принципи за определяне на приоритетните действия, тъй като само реалните работни места и измеримите резултати са убедително доказателство за гражданите и за бизнеса за необходимостта от новия тласък за функционирането на единния пазар. Едновременно с това България поддържа позицията, че е необходимо фокусиране върху по-малко, но ключови области на въздействие, за които има консенсус между държавите-членки, и чието изпълнение би могло да има незабавен принос за растежа на европейската икономика.