Новини

11.8.2008 г.

510 лв. е средната заплата в страната

Категория: Икономика

По предварителни данни, средната месечна заплата за страната през второто тримесечие на 2008 година е 510 лева. Спрямо предходното тримесечие нарастването е с 26 лева или с 5,4 процента, като в обществения сектор на икономиката увеличението е с 40 лева, а в частния сектор - с 22 лева. Най-високо трудово възнаграждение за този период са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономически дейности "Финансово посредничество" и "Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода", съответно - 1280 и 892 лева. Най-ниско платени са били наетите в икономически дейности "Хотели и ресторанти" и "Селско, ловно, горско и рибно стопанство", които са получавали 326 и 381 лева. Повече