Новини

20.7.2011 г.

Ръст на икономическата активност за първото тримесечие на годината

Категория: Икономика

През първото тримесечие на 2011 г. индикаторът на икономическата активност (ИИА) продължи да се повишава. За трето поредно тримесечие стойността му е положителна, в резултат на благоприятните процеси във външната среда. Това се посочва в Индикатора на икономическата активност за първо тримесечие на тази година, подготвен от дирекция „Икономически анализи и прогнози" на Министерството на финансите. Индикаторът представя в обобщен вид текущото състояние на българската икономика за периода и оценява динамиката на дългосрочния и цикличния й компонент.

Възстановеното външно търсене оказа положително влияние върху икономическата активност в страната, което се изрази в повишени поръчки за износ, натоварване на производствените мощности и производство. Ръстът на цените на петрола и по-високият на обем вноса от трети страни доведоха до повишение в приходите от ДДС, което също е показател за възстановяване на икономическата активност в страната. Силен благоприятен ефект върху ИИА по отношение на вътрешната среда оказа и понижението на лихвения процент по дългосрочни кредити в лева, констатира още анализът.

Вътрешното търсене през първото тримесечие на 2011 г. остана свито в резултат на ниските продажби в търговията на дребно и спада на индекса на производството в строителството. През посочения период това задържа нарастването на икономическата активност в страната.