Новини

12.6.2009 г.

НСИ отчете 0.3% дефлация за месец май

Категория: Икономика

Индексът на потребителските цени за май 2009 г. спрямо април 2009 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2009 г. спрямо декември 2008 г.) е 1.0%, а годишната инфлация за май 2009 г. спрямо май 2008 г. е 3.9% (табл. 1). Инфлацията за периода януари - май 2009 г. спрямо същия период на миналата година е 5.3%.