Новини

26.8.2009 г.

Минималният капитал за учредяване на ООД ще е 2 лв.

Категория: Икономика

Минималният капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност да бъде намален от 5000 лв. на 2 лв. или около 1 евро, предвиждат предлаганите от Министерския съвет предложения за промени в Търговския закон. С тях се създава по-благоприятна законова среда за стартиране на бизнес и в младите хора се стимулира желанието и нагласата да бъдат предприемчиви.

България има едно от най-високите нива на минимален капитал в света. Докладът на Световната банка „Как се прави бизнес” я определя като държавата с 36-ия най-висок капитал от 181 държави. С по-висок минимален капитал са страни като Монголия, Ливан, Мозамбик, Конго, Бенин, Сирия.

Близо 100 държави имат нулев минимален капитал. Сред тях са Австралия, Канада, Ирландия, Израел, Нова Зеландия, Саудитска Арабия, Съединените щати, Великобритания, Япония, Сингапур, Хонг Конг, Франция и Малайзия.