Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 25.4.2018 г. 09.5.2018 г.
Проект на Наредба за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 25.4.2018 г. 25.5.2018 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 24.4.2018 г. 23.5.2018 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”, приет с Постановление № 170 на МС от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.) (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 24.4.2018 г. 08.5.2018 г.
Проекти за изменение на шест наредби в областта на автомобилния и водния транспорт и отмяна на една наредба в областта на автомобилния транспорт (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 24.4.2018 г. 25.5.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 24.4.2018 г. 23.5.2018 г.
Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 23.4.2018 г. 23.5.2018 г.
Проект на Наредба за допълнения и изменения в Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 23.4.2018 г. 23.5.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 23.4.2018 г. 24.5.2018 г.
Проект Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 23.4.2018 г. 23.5.2018 г.
  ...