Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.9.2018 г. 07.10.2018 г.
Консултационен документ за концепция на законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 05.9.2018 г. 05.10.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. (Активна)

Коментари (4)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 05.9.2018 г. 05.10.2018 г.
Проект на Инструкция за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност” и Агенция „Митници“ (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 04.9.2018 г. 03.10.2018 г.
Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници“ (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 04.9.2018 г. 03.10.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от (Активна)

Коментари (1)
Регионална политика Всички заинтересовани 31.8.2018 г. 30.9.2018 г.
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 12 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда, (обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014 г.) (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 31.8.2018 г. 30.9.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 23 октомври 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.8.2018 г. 30.9.2018 г.
Проект за изменение на Наредба усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 31.8.2018 г. 01.10.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 31.8.2018 г. 29.9.2018 г.
  ...