Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 12.2.2019 г. 14.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 1997 г. (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 12.2.2019 г. 13.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републикански консултанти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 09.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 09.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Активна)

Коментари (2)
Транспорт Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 22.2.2019 г.
Проект на Наредба за ограничаване и ликвидиране на Заразна плевропневмония по говедата, Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), Дурин и Инфекциозна анемия по конете (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 11.3.2019 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 22.2.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 07.2.2019 г. 09.3.2019 г.
  ...