Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на ПМС за изменение на ПМС № 111/25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване .. (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 10.12.2018 г.
Проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомоби (Активна)

Коментари (3)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 09.12.2018 г.
Проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомоби (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 09.12.2018 г.
проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейс (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 09.12.2018 г.
Проект на постановление за изменение и допълнение на ПМС № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 08.11.2018 г. 10.12.2018 г.
проект на Заповед относно определяне на размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични сл (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 08.11.2018 г. 08.12.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 07.11.2018 г. 07.12.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 07.11.2018 г. 07.12.2018 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 26 от 2017 г.) (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 07.11.2018 г. 07.12.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 07.11.2018 г. 07.12.2018 г.
  ...