Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за военномедицинска експертиза (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 17.1.2018 г. 15.2.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 17.1.2018 г. 16.2.2018 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 2000 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 17.1.2018 г. 17.2.2018 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция ,,Охрана‘‘ (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 17.1.2018 г. 16.2.2018 г.
Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 17.1.2018 г. 17.2.2018 г.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/относно продължаване дейността на Регионалния център в София (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 16.1.2018 г. 16.2.2018 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 12.1.2018 г. 11.2.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 12.1.2018 г. 12.2.2018 г.
Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 12.1.2018 г. 11.2.2018 г.
Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници (Активна)

Коментари (1)
Транспорт Всички заинтересовани 12.1.2018 г. 11.2.2018 г.
  ...