Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Консултационен документ относно проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 06.7.2018 г. 05.8.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 06.7.2018 г. 06.8.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 06.7.2018 г. 06.8.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 06.7.2018 г. 05.8.2018 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 05.7.2018 г. 06.8.2018 г.
Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 05.7.2018 г. 03.8.2018 г.
ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 04.7.2018 г. 02.8.2018 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Централно военно окръжие

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 04.7.2018 г. 18.7.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Коментари (3)
Държавна администрация Всички заинтересовани 04.7.2018 г. 18.7.2018 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.7.2018 г. 05.8.2018 г.
  ...