Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия .... (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.2.2019 г. 07.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.2.2019 г. 07.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 04.2.2019 г. 06.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 04.2.2019 г. 18.2.2019 г.
Проект на Закон за Националния архивен фонд (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 01.2.2019 г. 06.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 01.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 03.3.2019 г.
  ...