Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 20.5.2020 г. 20.6.2020 г.
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори

Коментари (2)
Държавна администрация Всички заинтересовани 5.6.2020 г. 5.7.2020 г.
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 5.6.2020 г. 5.7.2020 г.
Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (Активна)

Коментари (72)
Държавна администрация Всички заинтересовани 31.7.2020 г. 14.8.2020 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации (Активна)

Коментари (5)
Държавна администрация Всички заинтересовани 21.7.2020 г. 20.8.2020 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 27.7.2020 г. 26.8.2020 г.
Приоритет № 10 "Институционална рамка" на Националната програма за развитие България 2030 (Активна)

Коментари (3)
Държавна администрация Всички заинтересовани 4.8.2020 г. 13.9.2020 г.
  ...