Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори (Активна)

Коментари (2)
Здравеопазване Всички заинтересовани 19.6.2020 г. 18.7.2020 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба (Активна)

Коментари (2)
Здравеопазване Всички заинтересовани 19.6.2020 г. 18.7.2020 г.
Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПМДР за периода 2014–2020 г. и тяхното възстанов. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 16.6.2020 г. 16.7.2020 г.
Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5-04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 2.7.2020 г. 16.7.2020 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 15.6.2020 г. 14.7.2020 г.
проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 1.7.2020 г. 14.7.2020 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ (Активна)

Коментари (1)
Наука и технологии Всички заинтересовани 12.6.2020 г. 13.7.2020 г.
Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 29.6.2020 г. 13.7.2020 г.
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 11.6.2020 г. 13.7.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.6.2020 г. 12.7.2020 г.
  ...