Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 (Активна)

Коментари (18)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 10.12.2020 г. 31.1.2021 г.
Наредба №3 от 17.07.2008г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 30.12.2020 г. 30.1.2021 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 15.1.2021 г. 29.1.2021 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 14.1.2021 г. 28.1.2021 г.
Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030 (Активна)

Коментари (8)
Здравеопазване Всички заинтересовани 30.12.2020 г. 28.1.2021 г.
Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 29.12.2020 г. 28.1.2021 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (Активна)

Коментари (14)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.1.2021 г. 27.1.2021 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 23.12.2020 г. 22.1.2021 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“ (Активна)

Коментари (4)
Здравеопазване Всички заинтересовани 24.12.2020 г. 22.1.2021 г.
Проект на Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 23.12.2020 г. 22.1.2021 г.
  ...