Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 01.11.2019 г. 15.11.2019 г.
Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 01.11.2019 г. 02.12.2019 г.
Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г. (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 31.10.2019 г. 30.11.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за управление на агрохранителната верига (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 31.10.2019 г. 02.12.2019 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в и от Въоръжените сили, приета с ПМС № 278/2010г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 30.10.2019 г. 29.11.2019 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 30.10.2019 г. 29.11.2019 г.
Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките (Активна)

Коментари (1)
Наука и технологии Всички заинтересовани 29.10.2019 г. 28.11.2019 г.
Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 29.10.2019 г. 29.11.2019 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Модист“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 29.10.2019 г. 28.11.2019 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 29.10.2019 г. 28.11.2019 г.
  ...