Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Активна)

Коментари (12)
Транспорт Всички заинтересовани 11.11.2019 г. 25.11.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 08.11.2019 г. 09.12.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (1)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 07.11.2019 г. 08.12.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи (Активна)

Коментари (9)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.11.2019 г. 05.12.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 05.11.2019 г. 05.12.2019 г.
Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 04.11.2019 г. 05.12.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 04.11.2019 г. 04.12.2019 г.
Доклад и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 04.11.2019 г. 18.11.2019 г.
Проект на Отчет за 2018 г- за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 02.11.2019 г. 01.12.2019 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 01.11.2019 г. 15.11.2019 г.
  ...