Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и мед. изделия, посочени в списъците по чл.35а,ал.1 от ЗИХУ (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 22.6.2017 г. 22.7.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 22.6.2017 г. 22.7.2017 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 21.6.2017 г. 23.7.2017 г.
Консултационен документ относно концепцията на Закон за социалните услуги (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 21.6.2017 г. 21.7.2017 г.
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 20.6.2017 г. 04.7.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 20.6.2017 г. 19.7.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 20.6.2017 г. 20.7.2017 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означение (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 19.6.2017 г. 19.7.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 19.6.2017 г. 03.7.2017 г.
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция №8121з-929 от 2 декември 2014 г. за патрулно-постова дейност (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 19.6.2017 г. 19.7.2017 г.
  ...