Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Постановление за изменение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 23.5.2017 г. 22.6.2017 г.
ПРОЕКТ НА ПМС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 23.5.2017 г. 08.6.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка Обн. ДВ., бр. 4 от 2002 г. (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 23.5.2017 г. 22.6.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 19.5.2017 г. 02.6.2017 г.
Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 19.5.2017 г. 19.6.2017 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 19.5.2017 г. 02.6.2017 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 17.5.2017 г. 16.6.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни п (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 16.5.2017 г. 15.6.2017 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 16.5.2017 г. 30.5.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление №145 на Министерския съвет от 06.07.2012 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 15.5.2017 г. 14.6.2017 г.
  ...