Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г.) (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 21.2.2019 г. 21.3.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите (ЗИД на ЗК) (Активна)

Коментари (0)
Туризъм Всички заинтересовани 20.2.2019 г. 06.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 20.2.2019 г. 21.3.2019 г.
Проект на Наредба № … от …. 2019 г. за финансовото подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 20.2.2019 г. 21.3.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 20.2.2019 г. 21.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 20.2.2019 г. 22.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“ (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 20.2.2019 г. 21.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 19.2.2019 г. 20.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 19.2.2019 г. 20.3.2019 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 19.2.2019 г. 05.3.2019 г.
  ...