Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на РМС за предложение до НС за ратифициране на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и ЦЕРН, Addendum № 10 (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 10.12.2018 г. 09.1.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 10.12.2018 г. 24.12.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 07.12.2018 г. 04.1.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 07.12.2018 г. 07.1.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 06.12.2018 г. 20.12.2018 г.
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“ (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 05.12.2018 г. 04.1.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 18.12.2018 г.
Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, съгласно чл.72 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 07.1.2019 г.
Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
  ...