Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 8.7.2020 г. 22.7.2020 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 7.7.2020 г. 7.8.2020 г.
проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 6.7.2020 г. 19.7.2020 г.
Проект на Наредба за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 6.7.2020 г. 5.8.2020 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Активна)

Коментари (4)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 3.7.2020 г. 2.8.2020 г.
Проект на Инструкция за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 3.7.2020 г. 3.8.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 3.7.2020 г. 3.8.2020 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 2.7.2020 г. 2.8.2020 г.
Проект на Наредба за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 2.7.2020 г. 2.8.2020 г.
Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5-04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 2.7.2020 г. 16.7.2020 г.
  ...