Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 12.10.2017 г. 11.11.2017 г.
Изменение на Устройствен правилник на ДА Държавен резерв и военновременни запаси (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 09.10.2017 г. 08.11.2017 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 06.10.2017 г. 19.10.2017 г.
Проект на Закон за Европейската заповед за разследване

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 05.10.2017 г. 19.10.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 05.10.2017 г. 05.11.2017 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 05.10.2017 г. 05.11.2017 г.
Проект на Закон за ратафициране на актовете от 26 на Всемирния пощенски съюз (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 05.10.2017 г. 05.11.2017 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 05.10.2017 г. 05.11.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Търговския закон (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 04.10.2017 г. 03.11.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 04.10.2017 г. 03.11.2017 г.
  ...