Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Активна)

Коментари (1)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 04.1.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Активна)

Коментари (5)
Държавна администрация Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Проект на ПМС за отмяна на Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа и на Правилника за функциите, задачи (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани (Активна)

Коментари (7)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 30.12.2018 г.
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 93 от 201 (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 30.12.2018 г.
Прект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните (Активна)

Коментари (5)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 14.12.2018 г.
Проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 30.12.2018 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 02.1.2019 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 30.12.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Военнослужещ - санитарен инструктор“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 30.11.2018 г. 31.12.2018 г.
  ...