Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 08.10.2018 г. 07.11.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 08.10.2018 г. 07.11.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Готвач“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 08.10.2018 г. 07.11.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Еколог“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 08.10.2018 г. 07.11.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 08.10.2018 г. 07.11.2018 г.
Проект на ПМС за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет 2003 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 05.10.2018 г. 19.10.2018 г.
Проект на Инструкция за реда,организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите и Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности в състава на международни инициативи (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 04.10.2018 г. 03.11.2018 г.
проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 04.10.2018 г. 04.11.2018 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за маслодайната роза (Активна)

Коментари (1)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.10.2018 г. 04.11.2018 г.
Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“ (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 04.10.2018 г. 03.11.2018 г.
  ...