Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Постановление № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн., дв, бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г.)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 22.6.2018 г.
Проект на Концепция на Закона за социалните услуги (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 07.7.2018 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 08.7.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011г. (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 07.7.2018 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 08.7.2018 г.
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 07.7.2018 г.
Проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби на министъра на отбраната в изпълнение на утвърдени предложения по протокол № РД-38-66/03.04.2018 г. от заседанията на работната група, сформирана с МЗ № Р–19/18.01.2018 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 08.6.2018 г. 08.7.2018 г.
Проект на Заповед на министъра на отбраната за изменение и допълнение на Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, утвърден с МЗ № ОХ-503/04.08.2008 г. (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2018 г. 07.7.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 06.6.2018 г. 05.7.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Активна)

Коментари (1)
Регионална политика Всички заинтересовани 06.6.2018 г. 06.7.2018 г.
  ...