Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система) (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 13.8.2019 г. 12.9.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (Активна)

Коментари (2)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.8.2019 г. 27.8.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 12.8.2019 г. 11.9.2019 г.
Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 12.8.2019 г. 11.9.2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (Активна)

Коментари (4)
Здравеопазване Всички заинтересовани 10.8.2019 г. 23.8.2019 г.
Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната. (Активна)

Коментари (2)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 09.8.2019 г. 09.9.2019 г.
Проект на Наредба за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална сигурност“ (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 09.8.2019 г. 09.9.2019 г.
Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката (Активна)

Коментари (35)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 09.8.2019 г. 09.9.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки (Наредба № 43) (Активна)

Коментари (1)
Транспорт Всички заинтересовани 08.8.2019 г. 09.9.2019 г.
Проект на ПМС за приемане на изменение и допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.10.2009 г. (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 07.8.2019 г. 06.9.2019 г.
  ...