Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (Активна)

Коментари (1)
Регионална политика Всички заинтересовани 04.10.2018 г. 06.11.2018 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 03.10.2018 г. 05.11.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.10.2018 г. 15.10.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на република българия на съюзнически и на чужди въоръжени сили

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 01.10.2018 г. 15.10.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (Обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 2015 г. и бр. 68 (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 01.10.2018 г. 30.10.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС) (Активна)

Коментари (2)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 28.9.2018 г. 28.10.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 28.9.2018 г. 29.10.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 28.9.2018 г. 27.10.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 27.9.2018 г. 11.10.2018 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби (Активна)

Коментари (5)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 27.9.2018 г. 27.10.2018 г.
  ...