Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 26.9.2018 г. 26.10.2018 г.
Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 25.9.2018 г. 24.10.2018 г.
Проект на Правилник за устройство и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ - Варна

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 25.9.2018 г. 08.10.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-15/2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и специфични условия на труд на цивилните служители от МО и БА (Активна)

Коментари (2)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 25.9.2018 г. 24.10.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 25.9.2018 г. 25.10.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” и Фонд „Вътрешна сигурност (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 25.9.2018 г. 25.10.2018 г.
Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Активна)

Коментари (21)
Регионална политика Всички заинтересовани 22.9.2018 г. 23.10.2018 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество (Активна)

Коментари (2)
Държавна администрация Всички заинтересовани 20.9.2018 г. 20.10.2018 г.
Проект на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 19.9.2018 г. 03.10.2018 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии (Активна)

Коментари (0)
Защита на потребителите Всички заинтересовани 19.9.2018 г. 20.10.2018 г.
  ...