Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 2018 г.) (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 09.4.2019 г. 08.5.2019 г.
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Очни болести“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 09.4.2019 г. 08.5.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 08.4.2019 г. 08.5.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.4.2019 г. 04.5.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Активна)

Коментари (1)
Култура Всички заинтересовани 05.4.2019 г. 05.5.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 05.4.2019 г. 05.5.2019 г.
НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор .....

Коментари (47)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.4.2019 г. 18.4.2019 г.
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г. (Активна)

Коментари (18)
Наука и технологии Всички заинтересовани 04.4.2019 г. 07.5.2019 г.
Предложение за протоколно РМС за приемане на Отчет на Плана за действие за 2018 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 04.4.2019 г. 04.5.2019 г.
Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита (Активна)

Коментари (8)
Енергетика Всички заинтересовани 03.4.2019 г. 03.5.2019 г.
  ...