Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за ограничаване и ликвидиране на Заразна плевропневмония по говедата, Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), Дурин и Инфекциозна анемия по конете (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 11.3.2019 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 22.2.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 08.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 07.2.2019 г. 09.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление на Министерския съвет № 151 от 2001 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 07.2.2019 г. 10.3.2019 г.
Проект на Закон за марките и географските означения (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 07.2.2019 г. 08.3.2019 г.
Наредба Е-РД-16-04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 07.2.2019 г. 09.3.2019 г.
Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 06.2.2019 г. 07.3.2019 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 06.2.2019 г. 08.3.2019 г.
  ...