Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 01.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 03.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменения и допълнения на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 02.3.2019 г.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 30.1.2019 г. 01.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 29.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 28.1.2019 г. 27.2.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 28.1.2019 г. 10.2.2019 г.
  ...