Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение и Българската армия в мирно време (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 11.6.2019 г. 25.6.2019 г.
Проект на НИД на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните от МО и БА (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 11.6.2019 г. 11.7.2019 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (обн. ДВ. бр. 56 от 11 юли 2017 г.) (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2019 г. 07.7.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на цивилните (Активна)

Коментари (9)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2019 г. 07.7.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА при освобождаване от военна служба (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 06.6.2019 г. 06.7.2019 г.
Инструкция за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Технически операции" (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 06.6.2019 г. 08.7.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Активна)

Коментари (5)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 06.6.2019 г. 20.6.2019 г.
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 05.6.2019 г. 04.7.2019 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 03.6.2019 г. 02.7.2019 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

Коментари (2)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 29.5.2019 г. 12.6.2019 г.
  ...