Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурност (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 19.6.2017 г. 18.7.2017 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 08.6.2017 г. 21.6.2017 г.
Проект на Инструкция за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси” (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 06.7.2017 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 06.7.2017 г.
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция №И-4/30.08.2011 за подбора на военнослужещи и гр. лица за работа в служба "Военна информация" и на Инструкция №2 от 14.07.2011 за определяне реда за създаване, използване и закриване на информ. фондове (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 05.6.2017 г. 05.7.2017 г.
Проект на Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна полиция” (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 01.6.2017 г. 30.6.2017 г.
Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 29.5.2017 г. 28.6.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление №145 на Министерския съвет от 06.07.2012 г.

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 15.5.2017 г. 14.6.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 11.5.2017 г. 10.6.2017 г.
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 10.5.2017 г. 09.6.2017 г.