Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 20.4.2018 г. 20.5.2018 г.
Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 19.4.2018 г. 19.5.2018 г.
Проект на Наредба за насърчаване на спорта в община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 19.4.2018 г. 03.5.2018 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г. (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 18.4.2018 г. 18.5.2018 г.
Проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Тервел (Активна)

Коментари (0)
Тервел Всички заинтересовани 17.4.2018 г. 17.5.2018 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за кариерно ориентиране, Кърджали (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 17.4.2018 г. 17.5.2018 г.
Изменение на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 12.4.2018 г. 14.5.2018 г.
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 12.4.2018 г. 14.5.2018 г.
Изменение на Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 12.4.2018 г. 14.5.2018 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско (Активна)

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 05.4.2018 г. 05.5.2018 г.
  ...