Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни Чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 20.3.2017 г. 20.4.2017 г.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 20.3.2017 г. 20.4.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 09.3.2017 г. 08.4.2017 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“ (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 08.3.2017 г. 07.4.2017 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 07.3.2017 г. 06.4.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Раднево (Активна)

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 28.2.2017 г. 29.3.2017 г.
Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към общински съвет Кърджали (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 27.2.2017 г. 29.3.2017 г.
Проект на допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 23.2.2017 г. 26.3.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 22.2.2017 г. 24.3.2017 г.
Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 21.2.2017 г. 23.3.2017 г.