Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Приморско (Активна)

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 10.12.2018 г. 27.12.2018 г.
Промени в Наредбата чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, за определянето и администрирането на местните данъци в община Доспат (Активна)

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 07.12.2018 г. 06.1.2019 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора. (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен (Активна)

Коментари (0)
Куклен Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 04.1.2019 г.
Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Раднево (Активна)

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 23.11.2018 г. 19.12.2018 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 20.11.2018 г. 20.12.2018 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2018 г. 16.12.2018 г.
Проект Наредба за оттегляне на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 13.11.2018 г. 14.12.2018 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г.

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 12.11.2018 г. 12.12.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 12.11.2018 г. 13.12.2018 г.
  ...