Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 16.2.2018 г. 18.3.2018 г.
Проект за Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 14.2.2018 г. 16.3.2018 г.
Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос (Активна)

Коментари (0)
Айтос Всички заинтересовани 14.2.2018 г. 16.3.2018 г.
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат (Активна)

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 13.2.2018 г. 15.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 13.2.2018 г. 17.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Велинград с проект на акт за приемането й (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 13.2.2018 г. 17.3.2018 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс Кърджали (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 12.2.2018 г. 14.3.2018 г.
Проект на Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) (Активна)

Коментари (0)
Шумен Всички заинтересовани 07.2.2018 г. 28.2.2018 г.
Проект на Наредба за Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (2)
Бургас Всички заинтересовани 06.2.2018 г. 09.3.2018 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 02.2.2018 г. 04.3.2018 г.
  ...