Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 23.7.2019 г. 22.8.2019 г.
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин (Активна)

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 19.7.2019 г. 18.8.2019 г.
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин (Активна)

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 17.7.2019 г. 16.8.2019 г.
проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин (Активна)

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 10.7.2019 г. 09.8.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (Активна)

Коментари (0)
Айтос Всички заинтересовани 10.7.2019 г. 09.8.2019 г.
Проект на Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Доспат (Активна)

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 05.7.2019 г. 04.8.2019 г.
проект на Наредба за изменение допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 04.7.2019 г. 04.8.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (Активна)

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 25.6.2019 г. 25.7.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград и проект на акт на Общински съвет - Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 24.6.2019 г. 24.7.2019 г.
Наредба за символиката на община Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 13.6.2019 г. 15.7.2019 г.
  ...