Обществени консултации

Проект на Наредба за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, заедно с мотивите към него

Проектът е разработен на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията и се предвижда да отмени Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (Наредба № 2 от 2000 г).


Дата на откриване: 8.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 декември 2016 г. 15:53:53 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството