Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. С промените се улеснява достъпа до получаване на семейни помощи, както и се прецизират част от действащите текстове

              С предложените промени в ППЗСПД ще се:

              - създаде ред за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;

              - облекчи достъпа до получаване на всички семейни помощи и ще се намали административната тежест за семействата. С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите отпада задължението да предоставят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.


Дата на откриване: 17.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари