Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.

 

 Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 2015 г., изм., бр. 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г., изм. с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 2017 г.)


Дата на откриване: 10.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари