Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от ...

Проектът предвижда промени в раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ на Тарифа № 4. Някои от таксите, които се заплащат за услуги извършвани от органите на Министерството на вътрешните работи отпадат, други такси са преразгледани, обединени и е образувана нова такса, а за някои услуги е предвидено да не се заплаща такса.


Дата на откриване: 08.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 08.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари