Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-254/13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност служителите в Министерството на вътрешните работи

С проекта се цели да бъдат премахнати текстовете, които биха породили различно тълкуване на разпоредбите, доусъвършенстване на правните норми, прецизиране на част от текстовете на Наредбата и облекчаване на работата при изготвяне на някои от приложенията към Наредбата. С Наредбата се урежда формиране на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в полза на служителите на МВР. С проекта на Наредба се цели недопускане на ощетяване на служители на МВР, при формирането на конкретния размер за получаване на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. Създава се уредба за прилагането на еднакъв подход при определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. В Заключителните разпоредби на Наредбата е предвидено същата да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.


Дата на откриване: 09.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 09.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари