Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ., бр. 105 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 2017 г.)

Във връзка с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 97 от 2017 г.) и в изпълнение на РМС № 496 от 2017 г. с проекта се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез отпадане на изискването за издаване на удостоверителни документи - становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба № 8121з-968 от 2014 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и становища.


Дата на откриване: 29.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари