Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г.

С промяната на наредбата изрично ще се забрани употребата на думата "млечен" или нейни производни в наименованието на имитиращите продукти, както и посочените в Приложението към наредбата наименования, използвани за означаване на различните видове млечни продукти.

С проекта се въвежда и изискване за предлагане на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко в обектите за търговия с храни само предварително опаковани, на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти. Отделните щандове или обособените за целта места трябва да са ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“.

Актуализират се също съответните разпоредби в наредбата във връзка с настъпилите промени в европейското и националното законодателство, имащи отношение към млечните и имитиращите продукти.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“

 Email:

 IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 14.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и развитие на селските райони
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари