Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Целите, които се преследват с приемането на проекта на правилник, са свързани със създаване на допълнителни условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

В проекта на нормативен акт се предлагат промени, които са основно свързани с разпоредбите за определяне на състава на обществения съвет (по Глава втора - Създаване и устройство, чл. 14 и чл. 15) и с разпоредбите по Глава трета - Дейност на обществения съвет и организация на работа (за организиране и провеждане на заседания на обществения съвет).

Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са свързани със създаване на допълнителни условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.


Дата на откриване: 12.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари