Обществени консултации

Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

С предлаганите изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) се цели създаването на необходимата нормативна база способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им.

Обособяването на морските плажове в определени групи и установяването на възможност за тяхното класифициране, отразява необходимостта от диференцирането им съобразно наличието на определени общи белези, които са от значение за реда, по който следва да се определят размерите на концесионните плащания и наемните цени, при възлагането на концесии и съответно – изборът на наемател и сключването на договори за наем. В тази връзка с предложената законодателна инициатива се цели създаването на съответните законови текстове, които ще дадат възможност за последващо групиране и класифициране на морските плажове и обвързването им с определянето на размерите на концесионните плащания и наемните цени.

Във връзка с горното, се предлага създаването нови групи законови разпоредби в три основни направления, с които да се уредят обществените отношения, свързани с групирането, класифицирането на морските плажове като действия, намиращи пряко отражение върху реда на тяхното стопанисване и приложими бизнес модели.

Законопроектът предвижда и съществени изменения в административнонаказателните разпоредби на ЗУЧК. В следствие на извършен анализ на забранителните и ограничителните разпоредби на закона са разписани конкретни административнонаказателни текстове. Административните наказания са определени в съответствие с извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при нарушаването на съответната разпоредба на закона. Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията.


Дата на откриване: 08.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 07.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
08 август 2018 г. 23:05:09
iwns

Доста недомислени предложения

Мястото на категоризации, санкции за поставяне на плажни принадлежности на определени места и развитие на туризма считаме, че не е в този закон, тъй като е в разрез с целите му, изброени в чл. 2.

Считаме, че промените в този закон би трябвало да са съсредоточени по-скоро към премахване на незаконно застроеното, препятстване новото застрояване върху дюни и гарантиране на опазването им от разрушаване с техника. Също така - създаване на гаранции, че няма да се допуска застрояване, ако не е гарантирано обезпечено със съответната инфраструктура, изградена екологосъобразно.

Палатките и плажните принадлежности едва ли нанасят толкова щети, колкото свръхзастрояването и изливащата се в морето канализация.

14 август 2018 г. 10:10:04
nenchosp

недопустимо ограничаване на правото на собственост, което ще доведе до дела в Страсбург

Предложените изменения на член 17 и чл. 30 нарушават чл.1 на протокол 1 на Европейската конвенция по правата на човека, която е ратифицирана от България. Също така нарушава и конституцията. 

Нещо повече - преместваемите обекти няма как да нарушат цялостта на дюните. Ако това бе така, за 130 години, през които това не е било забранено, сега не би трябвало да е останала и една дюна. Още по абсурдна е забраната за паркиране, или най-смешното - забрана за поставяне на чадър. Санкциите са непропорционални и биха паднали в съда.

 

Що се отнася до преброяването на броя плажни места на даден плаж, това може да се изчисли автоматично чрез сателитните снимки. Ще се ангажират хора за абсурдна дейност, тип "да преброим дивите зайци". Измененията са пълна трагедия и са изключително лобистки. 

 

14 август 2018 г. 13:40:27
stshkrdj

Лобистки закон

Поредният лобистки законоопроект, отдалечаващ се от целите на ЗУЧК. Законът трябва да защитава и опазва Черноморието от експлоатация. Вместо това се въвеждат абсурдни забрани, целящи да напълнят хотелите на близките до ДПС. 

14 август 2018 г. 13:54:19
penata

Закон против нормалния гражданин!

В закона се коментират преместваеми обекти, като изрично са подчертани палатките!!! От лични наблюдения зная, че любителите на палатки са любители на природата - след тях не остава боклук, не остава разорана дюна...

Няколко колчета не са равностойни на голяма дискотека върху плажа на Слънчев бряг!

При "лошия комунизъм" курортите се строяха планомерно без да се разрушават дюни и природни дадености, държеше се сметка за населеност, възможност даден плаж да поеме определен брой хора и канализацията да поеме определено количество отпадни води! В закона не виждам да се коментират подобни "глупости" и "дреболии"... Подгонени са палатките, но не и "преместваемите обекти" за хиляди пияни субекти... 

От моя гледна точка законът нищо няма да подобри, само ще затвори достъпа на обикновени туристи до прекрасните плажове, все още девствени, без сда е построен там поне един "преместваем обект"...

Поредният лобистки закон на това твърде некомпетентно и дори вредно правителство!!!

14 август 2018 г. 23:41:21
gogirocker

Забранете строителството

За опазване на плажовете и природата около тях най-напред забранете строителството.Забрана на строителството в 2км зона зад плажовете за природосъобразен туризъм!

15 август 2018 г. 13:25:08
tres1

Кого и как обслужват предлаганите промени, изменения и допълнения и какво ги налага ?

Има ли причина и каква е тя та т.н. народно събрание да се захваща с този проблем ?

1. Дали са уредени комплексите от въпроси свързани с урбанизацията на крайбрежието и ако не - чия е отговорността за това ?

а/ каква е пътната инфраструктура и каква трябва да бъде, за да отговори на съвременните изисквания - настилка, канавки, места за спиране, паркинги, тоалетни, коректна маркировка /вертикална и хоризонтална/

б/ има ли и колко са селищата с пречиствателни станции и колко без. Наличните в състояние ли са да поемат 10 кратно увеличение /натоварване/ както обикновено става през сезона.

в/ могат ли и как ще бъдат обслужени в здравно отношение - каква е наличната база, педицински кадри, линейки и т.н.

2. Като се предвиждат такива пълномощия за м-во на туризма - кой ще следи и организира почистването на плажните ивици и води ?

3. Какво налага вменяването на толкова санкциониращи функции на м-во на туризма, при положение, че за това има МВР и с оформянето на една структура ПЛАЖНА ПОЛИЦИЯ биха решили повечето от предвижданите нарушения.

4. Кога и кой ще даде гласно отговор на въпроса чии и какви са правомощията в района на Странджа планина - ПП Странджа, м-во на туризма или бог знае кой ?