Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи

С проекта се създава организирана и последователна цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата регламентация в отделни и различни по степен нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде цялостна, достатъчна и оптимална регулация, съобразена с актуалните обществени отношения в страната.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ

 Email:

 dnenkova@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 27.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и развитие на селските райони
Дата на приключване: 26.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
05 септември 2018 г. 05:16:46
nemobg

Поредната кръпка

В кодекса не е споменато нищо за конкуренцията на арендатори/наематели в едно землище .  Има землища в които един арендатор обработва 80% дори 90% от землището на едно село.  Защо не се ограничи размера на арендуваната земя от едно лице/семейство и неговите фирми да  не е повече от една трета  от землището на населеното място?   Също не е разрешен проблема с подялбата на имоти с много наследници за които в момента няма начин да се разделят доброволно или  по съдебен път защотото времето и средствата които трябва да се вложат не са икономически обосновани и превишават пазарната стойност на имотите.  В случаи на некоректни наематели/арендатори които не плащат наем/рента собственитците на земята да имат право да прекратят договора едностранно.